english | polski

 

 

Join teachers of English and academics working in the field of English didactics as they come together for talks, lectures and debates on modern approaches and methods of teaching English as a second/foreign language across Europe. The aim of the conference is to exchange experience and share good practices. The presentations will be given by in service teachers participating in Awans dla Anglisty project at the University of Łódź (www.anglista.uni.lodz.pl) and teachers visiting Poland as a part of Comenius programme (www.elsnet.pl/~sp199). Organised by the Department of British Literature and Culture in partnership with the Department of English Language and Applied Linguistics at the University of Łódź, the conference is co-financed form the European Social Fund.

The event is free and open to the public but places are limited and prior registration is, therefore, essential. To register, or for further information, please email Joanna Kosmalska at jkosmalska@uni.lodz.pl, or call 692 281 299.

 

8:30 - 9:00

Registration

9:00 - 9:30

Warm-up as One of the Most Important Lesson Parts
Tomasz Piechota

9:30 - 10:00

Modern School – Fast Forward or Rewind?
Emilia Lewandowska

10:00 - 10:30

Transform, Customize, Enhance, Surprise: Tips to Avoid Boredom in the Classroom
Monika Kustosz

10:30 - 11:00

Benefits of Using Modern Music in English Language Teaching
Jarosław Jędrzejczyk

11:00 - 11:10

Coffee Break

11:10 - 12:00

Certificates Ceremony

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:25

Teaching English in Poland
Katarzyna Wątor

13:25 - 13:50

Teaching English in Catalonia
Pilar Sert Bielsa

13:50 - 14:15

Teaching English in Estonia
Maarika Ruuse

14:20 - 14:30

Coffee break

14:30 - 14:55

Teaching English in France
Marie-Hélène Vuillemin

14:55 - 15:20

Teaching English in Hungary
Éva Nagyné Cseterics

15:20 - 15:45

Teaching English in Italy
Francesca Ciarcelluti, Giuliana Di Pasquale,  Angela Paillini

15:45 - 16:10

Teaching English in Wales
Emma Merret

16:10 - 16:30

Coffee Break

16:30 - 18:00

Panel Discussion

 

top

 

Zapraszamy nauczycieli oraz naukowców zainteresowanych dydaktyką języka angielskiego do udziału w wykładach, debatach i dyskusjach na temat nowych metod i sposobów nauczania angielskiego jako języka drugiego/obcego w Europie. Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń. Nowości w zakresie dydaktyki języka zaprezentują nauczyciele uczestniczący w projekcie Awans dla Anglisty realizowanym na Uniwersytecie Łódzkim (www.anglista.uni.lodz.pl) oraz nauczyciele odwiedzający Polskę w ramach programu Comenius (www.elsnet.pl/~sp199). Organizowana przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej we współpracy z Zakładem Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, konferencja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wstęp na konferencję jest darmowy, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. W celu zarejestrowania się lub dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy na adres jkosmalska@uni.lodz.pl lub telefoniczny 692 281 299.

 

8:30 - 9:00

Rejestracja

9:00 - 9:30

Rozgrzewka jako jeden z najważniejszych elementów lekcji
Tomasz Piechota

9:30 - 10:00

Nowoczesna szkoła – przeszłość czy przyszłość?
Emilia Lewandowska

10:00 - 10:30

Zmiana, zaskoczenie, dostosowanie, ulepszenie; wskazówki jak uniknąć nudy w klasie
Monika Kustosz

10:30 - 11:00

Korzyści z wykorzystania muzyki współczesnej w nauczaniu języka angielskiego
Jarosław Jędrzejczyk

11:00 - 11:10

Przerwa kawowa

11:10 - 12:00

Ceremonia rozdania świadectw

12:00 - 13:00

Obiad

13:00 - 13:25

Nauczanie języka angielskiego w Polsce
Katarzyna Wątor

13:25 - 13:50

Nauczanie języka angielskiego w Katalonii
Pilar Sert Bielsa

13:50 - 14:15

Nauczanie języka angielskiego w Estonii
Maarika Ruuse

14:20 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 14:55

Nauczanie języka angielskiego we Francji
Marie-Hélène Vuillemin

14:55 - 15:20

Nauczanie języka angielskiego na Węgrzech
Éva Nagyné Cseterics

15:20 - 15:45

Nauczanie języka angielskiego we Włoszech
Francesca Ciarcelluti, Giuliana Di Pasquale,  Angela Palllini

15:45 - 16:10

Nauczanie języka angielskiego w Walii
Emma Merret

16:10 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Panel dyskusyjny                                                                                                                 

 

do góry

 

zapytania ofertowe